Final

Rank Bib Name Qualifier Final Total
1 2 Yu Sasaki 61.5 62.9 124.4
2 1 Kenji Kono 62.0 58.2 120.2
3 10 Junpei Endo 58.3 60.2 118.5
4 15 Natsuki Endo 61.8 55.6 117.4
5 12 Hidemitsu Okada 58.2 58.3 116.5
6 6 Masahiro Maruyama 58.1 57.0 115.1
7 7 Daisuke Fukasawa 55.3 57.9 113.2
8 21 Yoshiya Yamashiro 58.6 52.7 111.3
9 31 Akio Hasegawa 54.7 55.5 110.2
10 17 Yuta Shimomura 53.9 52.2 106.1
11 4 Hayato Nishizawa 53.6 0.0 53.6
Rank Bib Name Qualifier Final Total
1 45 Kazushige Fujita 63.9 58.1 122.0
2 41 Takafumi Konishi 62.7 56.9 119.6
3 43 Ruiki Masuda 60.5 57.6 118.1
4 46 Yuta Kobayashi 61.2 55.5 116.7
5 47 Keita Yamazaki 55.9 56.8 112.7
6 48 Keito Kumazaki 59.5 52.3 111.8
7 57 Kazuhiro Takase 56.6 52.2 108.8
8 59 Manabu Koike 56.7 51.5 108.2
9 44 Hiroaki Yonekura 55.0 51.3 106.3
10 67 Ryu Yamashita 57.9 45.9 103.8
11 42 Yuta Watanabe 59.4 0.0 59.4
Rank Bib Name Qualifier Final Total
1 40 Mayuko Yuki 59.7 57.3 117.0
2 38 Yui Ono 56.7 54.7 111.4
Rank Bib Name Qualifier Final Total
1 76 Masami Higashida 51.4 49.7 101.1
2 77 Chikako Sato 51.0 45.9 96.9

The North Face
casio
peak
db
k2skis2
ride3
poc
patagonia
arc
marker
head
ICI
cortina2
otari2
error: Content is protected !!